Instrument 12: Info over projectmatig werken

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe geef je vorm aan een gezamenlijk thema? In het bijzonder: wat zijn aandachtspunten bij projectmatig werken?

Doel - opbrengst instrument
Docenten met weinig ervaring in projectmatig werken inzicht geven in:

  • het nut van projecten als leerzame activiteit;
  • de consequenties van projectmatig werken voor leerlingen, docenten en school;
  • de inrichting van een volwaardig project;
  • criteria om bestaand of zelf ontwikkeld projectmateriaal op deugdelijkheid te beoordelen.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam

Soort instrument
Beknopte achtergrondinformatie

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
De info over projectmatig werken laat zich in 20 minuten lezen. Gezamenlijke bespreking, af te ronden met harde afspraken over projectmatig werken, neemt, afhankelijk van het aantal gesprekspartners, anderhalf à twee uur.

Complexiteit
O = Het instrument spreekt voor zich en is vlot te bedienen.