Instrument 11: Format voor een projectbeschrijving

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe geef je vorm aan een gezamenlijk thema? In het bijzonder: wat is een geschikt format om vakoverschrijdende projecten of modules voor de betrokken docenten en leerlingen overzichtelijk te beschrijven?

Doel - opbrengst instrument
Docenten een structuur en aandachtspunten aanreiken om een projectidee concreet uit te werken voor:

  • de betrokken leerlingen;
  • docenten en overig onderwijspersoneel die het project [mede] uitvoeren;
  • leidinggevenden, bijvoorbeeld om te kunnen voorzien in de voor het project benodigde faciliteiten.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam

Soort instrument
Een format

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Het format voor een projectbeschrijving bewijst de beste diensten als er al een globaal projectidee ligt. In dat geval kan het in een werksessie van twee à drie klokuren een beschrijving van een kant en klaar project opleveren.

Complexiteit
OO = Toepassing van het instrument vergt enige [zelf]instructie vooraf.