Instrument 10: Van concept naar project

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe geef je vorm aan een gezamenlijk thema? In het bijzonder: hoe zet je een vakoverschrijdend project op?

Doel - opbrengst instrument
Een bruikbare aanpak bieden om een idee voor vakoverschrijdend onderwijs om te zetten in concreet onderwijs dat vanuit verschillende vakken wordt ingevuld.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam

Soort instrument
Een methodiek

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Drie werksessies van twee à drie uur.

Complexiteit
OOO = Toepassing instrument vergt instructie en begeleiding van iemand die het goed snapt.