Instrument 9: De placemat

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe geef je inhoud aan thematisch samenhangend onderwijs?

Doel - opbrengst instrument
Docenten van verschillende vakken of docenten die elkaar nog niet zo goed kennen, mogelijkheden tot inhoudelijke samenwerking laten ontdekken.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam

Soort instrument
Een werkvorm aan de hand van een format.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Een werksessie van één à twee uur.

Complexiteit
O = Het instrument spreekt voor zich en is vlot te bedienen.