Ontwerpen en testen

Om samenhangend onderwijs vorm te geven in o.a. vakoverstijgende projecten en thema's, heb je goede bouwstenen nodig. Dan gaat het om vraagstukken als: wat moeten leerlingen kennen en kunnen en hoe en waarop wordt beoordeeld? Antwoorden hierop en de organisatie van het geheel, moeten consistent zijn met het programma van eisen en een samenhangend geheel vormen.

Deze ontwikkelingsfase gaat gepaard met vragen als:

  • Hoe geef je inhoud aan thematisch samenhangend onderwijs?
  • Hoe geef je vorm aan een gezamenlijk thema?
  • Hoe maak je de leeropbrengsten van een thema beoordeelbaar?
  • Hoe bepaal je de kwaliteit van een zelf ontwikkeld thema?

Bij elk van deze vragen kan een instrument helpen; zie de onderstaande catalogus.