Instrument 7: Format programma van eisen

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe maak je een programma van eisen voor zelf te ontwikkelen onderwijs?

Doel - opbrengst instrument
Een ontwikkelteam laten komen tot een begrijpelijk, consistent en uitvoerbaar programma van eisen als [mede door de schoolleiding geaccordeerde] richtlijn voor verder ontwikkelwerk.

Voor wie is het instrument?
Schoolleider + ontwikkelteam

Soort instrument
Een format

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Een werksessie van één à twee uur.

Complexiteit
OOO = Toepassing instrument vergt instructie en begeleiding van iemand die het goed snapt.