Instrument 6: Methodiek visieontwikkeling

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe kom je tot een visie die inspiratie en richting geeft aan het ontwikkelwerk?

Doel - opbrengst instrument
Een ontwikkelteam laten komen tot een integrale én haalbare visie als inspiratiebron voor het verdere ontwikkelwerk.

Voor wie is het instrument?
Schoolleiding + ontwikkelteam

Soort instrument
Twee stapsgewijs in te vullen schema's.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Een werksessie van drie à vier uur.

Complexiteit
OOOO = Het instrument is behoorlijk complex, toepassing vraagt de nodige voor- en nazorg en procesbegeleiding.