Afbakenen en voorbereiden

In deze fase heeft de school besloten om meer samenhang in het onderwijs vorm te geven in bijvoorbeeld vakoverschrijdende projecten, een doorlopende leerlijn of een leergebied. De ontwikkelopdracht kan varieren van bescheiden tot ambitieus.

Aanvankelijk is elk ontwikkelteam nog onwennig. Wat wordt er precies van ons verwacht? Binnen welke kaders ontwikkelen we en welke criteria hanteren we? Samen met de schoolleiding kan gezocht worden naar antwoorden op deze vraagstukken.

In deze ontwikkelingsfase doen zich vragen voor als:

  • Hoe kom je tot een visie die inspiratie en richting geeft aan het ontwikkelwerk?
  • Hoe maak je een programma van eisen voor zelf te ontwikkelen onderwijs?
  • Hoe maak je [nieuwe] docentrollen binnen onderwijsontwikkeling inzichtelijk en bespreekbaar?

Voor elk van deze vragen vindt u een instrument in de onderstaande catalogus.