Afstemming Kerndeel en keuzedeel
Hieronder vindt u vier instrumenten die in samenwerking met twee scholen zijn ontwikkeld. Ze zijn bedoeld om afstemming tussen inhouden en/of vaardigheden te realiseren binnen het kerndeel en keuzedeel. De instrumenten dienen hopelijk ook als inspiratie voor andere scholen.