Kerndeel en keuzedeel

Met het van kracht gaan van de nieuwe onderbouw in 2006, hebben scholen meer beleidsvrijheid gekregen. Zo ontstond er een kerndeel (verplicht aan te bieden leerstof voor alle scholen) en een keuzedeel (met meer ruimte voor eigen keuzes voor de school).

Het kerndeel van het curriculum omvat twee derde van de eerste twee leerjaren. Het keuzedeel van het curriculum (ook wel differentieel deel genoemd) beslaat een derde van de eerste twee leerjaren. Met de totstandkomig van dit kern- en keuzedeel zijn scholen op zoek gegaan naar een waardevolle invulling van het kerndeel en mogelijke afstemming tussen kern- en keuzedeel. Zo gebruikt de ene school het keuzedeel vooral voor het ontwikkelen van vaardigheden en het stimuleren van een brede ontwikkeling bij leerlingen. Een andere school probeert nadrukkelijk inhoudelijke relaties te leggen tussen kerndeel en keuzedeel door afstemming en samenhang te zoeken op onderwerpen uit de verschillende domeinen. Vaak is het 'van beide wat'. Via onderstaande links vindt u meer informatie over de wijze waarop scholen aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van het keuzedeel in de onderbouw en mogelijkheden om kern- en keuzedeel af te stemmen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat onderbouw vo, telefoon 053 484 06 60.