Vormgeving onderbouw
Met het van kracht gaan van de nieuwe wet- en regelgeving voor de onderbouw in 2006, hebben scholen veel meer beleidsvrijheid gekregen. Sindsdien zijn steeds meer scholen bezig met het veranderen, vernieuwen en ontwikkelen van de onderbouw. Op deze pagina vindt u informatie over en praktische invullingen voor het vormgeven van de onderbouw.

Bouwstenen voor samenhang

Op eigen kracht aan de slag met samenhangend onderwijs in de onderbouw: waar begin je aan? Hoe speel je het klaar? Meekijken in scholen die hier mee aan het werk zijn, leert dat onderwijsontwikkeling een avontuur in etappes is. Het vertrekpunt varieert van school tot school. Idealiter is dat een visie op papier, maar in het echt vaak een duik in het diepe. Eenmaal op gang, vallen in ieder ontwikkelproces vijf fasen te onderscheiden, waarvan enkele zich meer dan eens kunnen voordoen. SLO heeft voor al deze fasen informatie beschreven en instrumenten ontwikkeld, zodat scholen aan de slag kunnen met samenhangend onderwijs. U vindt dit alles hieronder bij 'Bouwstenen voor samenhang'.

Kerndeel en keuzedeel

Een derde deel van de leertijd in de onderbouw mogen scholen naar eigen inzicht invullen, het zogenaamde keuzedeel, ofwel differentieel deel. Onder het kopje: 'Kerndeel en keuzedeel' vindt u verhalen van scholen, die bezig zijn met een andere invulling van het keuzedeel deel in de onderbouw. Tevens treft u er instrumenten die bedoeld zijn om afstemming tussen inhouden en/of vaardigheden te realiseren binnen het kerndeel en keuzedeel. 

Handboek Verder met de onderbouw

Aan het einde van de projectperiode van Onderbouw VO, heeft de projectgroep i.s.m. de landelijke pedagogische instellingen (APS, CPS en KPC Groep) en SLO een handboek samengesteld. Hierin staan tal van tips en instrumenten waar docenten en teams mee aan de slag kunnen om het onderwijs in de onderbouw verder te ontwikkelen. Basis voor dit handboek vormt het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (directeur SLO). Eind 2008 hebben alle scholen het handboek, inclusief cd-rom, ontvangen. U kunt het hieronder downloaden. 

De drie functies van 3 havo en 3 vwo

De publicatie 'De drie functies 3 havo en 3 vwo' beschrijft mogelijke invullingen van het derde leerjaar. Scholen kunnen deze voorbeelden als inspiratiebron gebruiken bij de invulling van hun eigen derde leerjaar.

Vormgeving derde leerjaar

De link: 'Vormgeving derde leerjaar', verwijst naar een digitaal instrument met vragen over het karakter van het derde leerjaar. Het eindresultaat is een voorstel voor het derde leerjaar dat aangeeft waar u de accenten wilt leggen