De Educatieve Kajuit 
De Educatieve Kajuit geeft een beschrijving van de activiteiten die scholen in heel Nederland de afgelopen maanden hebben bedacht en uitgevoerd rond het thema Michiel de Ruyter.

De Educatieve Kajuit geeft een beschrijving van de activiteiten die scholen in heel Nederland de afgelopen maanden hebben bedacht en uitgevoerd rond het thema Michiel de Ruyter. Er is een grote variatie aan onderwijsdoelen, werkvormen, leeftijdscategorie, groepsgrootte, het aantal betrokken vakken en/of leergebieden, binnen- en buitenschoolse activiteiten en benodigde tijd. Aan bod komen alle mogelijke invalshoeken: Michiel de Ruyter ‘als nationale held’, ‘als ‘mens’ en ‘als zeeheld’; ‘Michiel de Ruyter en zijn tijd’ en ‘Michiel de Ruyter en burgerschapsvorming.