Michiel de Ruyter in de schoolpraktijk
Michiel de Ruyter is zeer geschikt als aanknopingspunt voor boeiend onderwijs aan kinderen van tien tot vijftien jaar. Neem bijvoorbeeld ‘Michiel de Ruyter als nationale held’. Zijn verrichtingen als zeeheld werden door heel Nederland gevolgd.

Een andere invalshoek is ‘de mens Michiel de Ruyter’. Hoe kon hij zich ontwikkelen van ‘voortijdig schoolverlater’ tot een van de iconen van de zeventiende eeuw? Hoe was zijn karakter? Hoe bijzonder was hij eigenlijk? Nog een mogelijk uitgangspunt is ‘Michiel de Ruyter als marineman’. Hierbij kunnen de verschillende zeeoorlogen aan de orde komen en de rol die De Ruyter daarin speelde. Natuurlijk kan het ook gaan over de technische kanten van een zeeslag in de zeventiende eeuw of het leven aan boord van een oorlogsschip. De vierde invalshoek is ‘Michiel de Ruyter en zijn tijd’. Nederland in de Gouden Eeuw: handel, oorlogen, politiek, godsdienst, staatsinrichting, kunst en cultuur.

Plek in het curriculum

Een van de kerndoelen po/vo is aandacht voor belangrijke historische personen, zoals Michiel de Ruyter. Tevens is Michiel de Ruyter een van de vensters van de Canon van Nederland.
In het jaar waarin de vierhonderdste geboortedag van Michiel de Ruyter werd gevierd, hebben scholen in het hele land aandacht besteed aan de zeeheld. Dit gebeurde in de vorm van themaweken, webquests, projecten, musicals, excursies naar de Bataviawerf in Lelystad of naar historische en maritieme musea, optredens op school van auteurs die over Michiel de Ruyter boeken hebben geschreven of van verhalenvertellers. Veel ideeën en suggesties voor het behandelen van Michiel de Ruyter in de schoolpraktijk is beschikbaar in de Educatieve Kajuit.

Enkele voorbeelden

Groep 7 van OBS Het Palet uit Hattem werkte twee weken aan een project rond Michiel de Ruyter: touw knopen, burgerschapsvorming en Andy Warhol. Het Bonhoeffer College te foto_MdeRuyter2.jpgEnschede ontwerpt een webquest over Michiel en alle deelnemende klassen bezoeken de Bataviawerf in Lelystad. De CSG Walcheren laat leerlingen uit de bovenbouw havo een bordspel ontwikkelen rond de zeeheld. Referentiekader: Kolonisten van Katan. Op OBS De Zwerm te Sint Maarten krijgen leerlingen info over de tijd van Michiel door ondermeer gebruik te maken van het boek ‘Zeehelden uit de Gouden Eeuw’(Gerben Hellinga) en het jeugdboek ‘Koers pal Noord’ van de auteur John Brosens.