Vieren en herdenken
De wereld waarin we leven, het land waarin we wonen, de humanitaire samenleving die we vormen, ze zijn niet vanzelf tot stand gekomen. Er liggen conflicten, revoluties en oorlogen aan ten grondslag. Maar ook een sterke drang naar vrijheid, ongebreideld ondernemersschap, grootse uitvindingen en belangrijke prestaties in kunst en cultuur. Stap voor stap zijn we gekomen tot waar we nu zijn. En de stappen uit het verleden bepalen mede onze gang naar de toekomst. Een taak van het onderwijs is belangrijke personen en gebeurtenissen uit onze geschiedenis in de kijker te zetten, zodat leerlingen - de burgers van morgen - zich kunnen verplaatsen in de tijd van toen.

We vieren op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau cultuur-historische gebeurtenissen - waargebeurd of niet. We vieren de waarde en betekenis van vrijheid.
Op 4 en 5 mei is de combinatie van herdenken en vieren een nationaal collectief gebeuren.
We herdenken nationale helden, aan wie we ons kunnen spiegelen, die een gevoel van nationale trots meegeven en die een voorbeeldfunctie hebben. En we waarderen onze veteranen, die deelnamen aan vrijheidsoorlogen en humanitaire operaties.
Herdenken en vieren is van alle tijden en zal een beroep op het onderwijs blijven doen. Dat is ook in lijn met de algemene doelstelling van de school om historische bewustwording en identiteitsontwikkeling te stimuleren. Als een vakoverstijgende dimensie van bestaande vak- en leergebieden.

Wat doet SLO op het gebied van vieren en herdenken?

SLO is op dit gebied meer dan een vertaler en uitvoerder van beleid. Ze wil een proactieve rol spelen in het agenderen van maatschappelijke vraagstukken als vieren en herdenken. SLO ziet het als haar taak maatschappelijke vragen in een breder onderwijsbeleidskader te plaatsen. SLO is er om thema's over herdenken en vieren in inspirerende en bruikbare leerplanvoorbeelden te vertalen en het onderwijs van adviezen te voorzien. Hieronder vindt u meer informatie en praktische materialen die u op uw eigen school kunt inzetten.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat O&A, t 053 484 06 66.