J Leerlijnen
Het ontwikkelen van een leerlijn projectonderwijs kan zowel op het gebied van kennis, als op het gebied van vaardigheden. In deze handreiking wordt in het bijzonder ingezoomd op vaardigheden.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het realiseren van een vaardighedenlijn. De hiervoor ontwikkelde vaardighedenlijnen zijn opgenomen in bijlage 3.
Hoofdstuk 2 laat zien hoe de vaardighedenlijnen kunnen worden toegepast bij bestaande projecten en hoofdstuk 3 beschrijft het gebruik van de lijnen bij nieuw te ontwikkelen projecten. Om een beeld te krijgen hoe scholen deze vaardighedenlijnen willen toepassen of wat zij momenteel al doen, zijn in bijlage 1 drie schoolportretten opgenomen van scholen die bij de ontwikkeling van de vaardighedenlijnen betrokken zijn geweest. Dit betreffen Groene Hart Topmavo in Alphen aan den Rijn, Petrus Canisius College in Heiloo en Leon van Gelder in Groningen.
Om scholen enigszins ondersteuning te bieden bij het aanbrengen van een leerlijn kennis in projecten, worden in hoofdstuk 4 suggesties aangereikt om dit te realiseren.