I Leeromgeving

Als de keuze voor een vorm van projectonderwijs verschilt van de manier waarop het reguliere onderwijs op school gestalte krijgt, zal dit andere eisen stellen aan de leeromgeving. Wellicht kiest de school voor een projectlokaal dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Deze eisen hebben te maken met hoe leerlingen worden gegroepeerd, het aantal benodigde projectmaterialen, computer- en internetfaciliteiten et cetera.

Daarnaast kan van leerlingen worden gevraagd om elders op onderzoek uit te gaan. Om zicht te houden op wat leerlingen doen zal de school maatregelen moeten nemen.

Het eerste instrument in dit thema biedt ondersteuning bij het kiezen van een geschikte leeromgeving voor projectonderwijs. Het tweede instrument geeft informatie over hoe projectonderwijs op de scholen uit het SLO-netwerk, is vormgegeven. Dit betreft informatie over allerlei aspecten die een rol spelen bij het kiezen van een geschikte leeromgeving.

De twee vragen die in dit thema centraal staan zijn:

Aan welke eisen moet de leeromgeving van projectonderwijs voldoen?

  • Instrument I1: Eisen aan de leeromgeving.

Op welke manier kunnen projecten een plaats in het lesrooster krijgen?

  • Instrument I2: Voorbeelden van scholen.