G Draagvlak

Onderwijsontwikkeling, ongeacht de aard van de ontwikkeling, valt of staat met draagvlak. Zo ook projectonderwijs. Schoolleiding of ontwikkelteam kan fantastische ideeën hebben, maar als deze ideeën niet gedeeld worden met anderen, dan hebben die onvoldoende kans van slagen. Het van bovenaf opleggen van plannen, zonder daarbij oog te hebben voor de mening van anderen, zal projectonderwijs niet ten goede komen. Gedurende het ontwikkelproces is het creëren van draagvlak en eigenaarschap van wezenlijk belang. Dat betekent niet dat iedereen te allen tijde op de hoogte moet zijn, maar wel moet er op gezette tijden een pas op de plaats worden gemaakt waarbij ook anderen op de hoogte worden gesteld, input kunnen geven, plannen kunnen delen en vragen kunnen stellen. Zo wordt gestreefd naar draagvlak onder alle betrokkenen. Dat zal het succes van projectonderwijs op korte en lange termijn ten goede komen.

De instrumenten binnen dit thema bieden ondersteuning bij vragen met betrekking tot draagvlak. Het betreft de volgende vragen met daarbij een aantal ondersteunende instrumenten:

Hoe krijgen we een heel team mee in een ontwikkeling naar projectonderwijs?

  • Instrument G1: Draagvlak creëren.
  • Instrument G2: Huidige en gewenste situatie.

Hoe zorgen we ervoor dat alle projectdocenten op den duur actief betrokken blijven bij projectonderwijs?

  • Zie instrument: A5 Checklist procesbewaking.

Hoe voorkomen we dat een nieuwe generatie projectdocenten dezelfde fouten gaat maken?

  • Instrument: G3 Tips ter voorkoming van valkuilen.

Hoe creëren we draagvlak onder ouders/en de omgeving bij projectonderwijs

  • Instrument G2: Huidige en gewenste situatie.