E Didactiek

De instrumenten binnen dit thema bieden ondersteuning bij het vormgeven van de didactiek van projectonderwijs, die aansluit op de gekozen doelen. De didactiek die gekozen wordt voor projectonderwijs verschilt vaak van die van de reguliere lessen. Enerzijds omdat voor bepaalde didactiek binnen de reguliere vaklessen van 50 minuten beperkte mogelijkheden bestaan, anderzijds omdat projectonderwijs andere doelen zoals “zelfstandig leren” centraal stelt.

Een andere didactiek heeft consequenties voor de overige onderdelen van het leerproces: de docenten en de leerlingen krijgen een andere rol, er komen andere accenten te liggen in inhoud. Vaak komt er meer nadruk te liggen op vaardigheden zoals het doen van onderzoek.

De instrumenten binnen dit thema bieden ondersteuning bij vragen met betrekking tot inhoud. Het betreffen de volgende vragen met daarbij een aantal ondersteunende instrumenten:

Hoe kunnen we de didactiek van projectonderwijs laten aansluiten op het doel van actief en zelfstandig leren?

 • Instrument E1: Zelfscan "Activerende didactiek"
 • Zie instrument B4: Presentatie over de keuze voor open of gesloten projecten.

Wat is de rol van de docent en wat is de rol van de leerling in projectonderwijs?

 • Instrument E1: Zelfscan "Activerende didactiek".
 • Instrument E2: Van docent- naar leerling-gestuurd.
 • Instrument E3: Casussen begeleiding bij projectonderwijs.

Hoe kunnen docenten hun begeleidingsvaardigheden in projectonderwijs verder ontwikkelen?

 • Instrument E4: Rubric docentenvaardigheid begeleiden van groepswerk.

Hoe kunnen we leerlingen leren samenwerken binnen projectonderwijs?

 • Zie instrument F3: Samenwerken: aandachtspunten en beoordelen.

Wat kunnen leerlingen zelfstandig uitvoeren bij het doen van onderzoek in projectonderwijs (vragen formuleren, bronnen zoeken, et cetera)?

 • Instrument E5: Onderzoek doen in stappen.
 • Instrument E6: Vaardighedenbladen.

Hoe zorgen we ervoor dat docenten de leerlingen in de projecten op dezelfde manier begeleiden?

 • Instrument E3: Casussen begeleiding bij projectonderwijs.
 • Zie instrument B5: Afstemmen van inhouden tussen projecten en vakken.
 • Zie instrument B6: Afstemmen van vaardigheden tussen projecten en vakken.
 • Instrument E7: Doorloopspel.