D Projectmaterialen

Zodra de visie op- en doelen van projectonderwijs helder zijn, kan naar de meer concrete invulling van de projectmaterialen worden gekeken. Van belang is dat de te ontwikkelen of te selecteren projectmaterialen aansluiten bij de geformuleerde visie en doelen. Zodoende bereikt de school daadwerkelijk wat zij beoogt. Gevonden, bestaande projectmaterialen, of zelf te ontwikkelen projectmaterialen, zullen dan ook telkens langs de visie moeten worden gelegd, om te kijken in hoeverre deze materialen aansluiten. Als dit niet het geval is, zullen ze bijgesteld en/of aangepast moeten worden. Door op deze manier te werk te gaan, wordt voorkomen dat de school niet doet wat is afgesproken en vastgelegd.

De instrumenten binnen dit thema bieden ondersteuning bij vraagstukken met betrekking tot projectmaterialen. Het betreffen de volgende vraagstukken met daarbij de volgende ondersteunende instrumenten:

Hoe komen we aan goede bestaande projectmaterialen?

  • Instrument D1: Vinden van bestaande projecten.

Hoe kunnen we projectmaterialen laten aansluiten bij de geformuleerde doelen?

  • Instrument D2: Leerplancheck.
  • Zie instrument A1: Visie op projectonderwijs verwoord in een programma van eisen.

Hoe kunnen we projectmaterialen op dezelfde manier beschrijven?

  • Instrument D3: Projectformat.

Hoe bewaken we de kwaliteit van projectmaterialen die we aan het ontwikkelen zijn?

  • Instrument D4: Checklist leerling-gerichtheid en docentonafhankelijkheid.
  • Instrument D5: Evaluatie kwaliteit projectmaterialen.