B Inhoud

De instrumenten binnen dit thema bieden ondersteuning bij het afbakenen van wat de inhoud van projectonderwijs in brede zin is en wat specifiek de inhoud van projecten zelf is. Projectonderwijs bestaat in vele maten en soorten en kent geen eenduidige omschrijving. Daardoor verschilt ook de inhoud die gekozen wordt in de projecten. Bestaande lesinhoud bij een vak of leergebied kan in een andere vorm gegoten worden, namelijk die van projectonderwijs. Hierdoor verandert niet de inhoud maar de didactiek van de les. Er kan ook gekozen worden voor projectonderwijs als specifieke onderwijsvorm, naast de reguliere vakken, waarin leerlingen zelfstandig onderzoek doen, zonder daaraan al meteen een specifieke vakinhoud te koppelen.

Bij alle varianten van projectonderwijs spelen vaardigheden een rol. Enerzijds omdat daar binnen de reguliere vakles van slechts 50 minuten beperkte mogelijkheden voor bestaan, anderzijds omdat doelen voor projectonderwijs zoals “zelfstandig leren” expliciet een vaardigheid centraal stelt. Door de vaak grote variaties aan projecten binnen één school, is er behoefte aan afstemming tussen die projecten. Vaardigheden die bij het ene project aangeleerd worden, moeten immers naadloos kunnen worden toegepast in een ander project. Een aantal instrumenten in deze categorie probeert hierin te ondersteunen.

De instrumenten binnen dit thema bieden ondersteuning bij vragen met betrekking tot inhoud. Het betreffen de volgende vragen met daarbij een aantal ondersteunende instrumenten:

Wat is projectonderwijs precies?

 • Instrument B1: Presentatie over aspecten van projecten.
 • Instrument B2: Informatie over het werken in projecten.

Hoe maken we de keuze voor (open of gesloten) projecten?

 • Instrument B3: Door middel van kaartjes keuzes voor projectonderwijs bepalen
 • Instrument B4: Presentatie over de keuze voor open of gesloten projecten.

Hoe kunnen we afstemmen als bepaalde vakinhouden/vaardigheden bij meerdere projecten aan bod komen?

 • Instrument B5: Afstemmen van inhouden tussen projecten en vakken.
 • Instrument B6: Afstemmen van vaardigheden tussen projecten en vakken.
 • Zie instrument A4: Op zoek naar een gemeenschappelijke visie op projectonderwijs.

Welke functies kan onderzoek doen hebben binnen projectonderwijs?

 • Instrument  B7: Soorten onderzoek doen.

Hoe selecteren we onderwerpen waar de projecten over moeten gaan?

 • Zie instrument A4: Op zoek naar een gemeenschappelijke visie op projectonderwijs.

Welke keuzes kunnen we maken als het gaat om vakprojecten of vakoverstijgende projecten?

 • Instrument B8: De plaats van projectonderwijs in het curriculum van de onderbouw.

Welke mogelijkheden zijn er voor differentiatie binnen projectonderwijs?

 • Instrument B9: Tips voor differentiatie in projectonderwijs
 • Instrument B10: Toepassing meervoudige intelligentie bij projectonderwijs

Hoe komen we aan levensechte opdrachten?

 • Instrument B11: Levensechte projecten