Projectonderwijs
Scholen hebben enige ruimte voor eigen invulling van hun curriculum, zeker in de onderbouw. Deze ruimte stimuleert veel scholen tot het herontwerpen van hun eigen onderbouw. Eén van de varianten waar veel scholen voor kiezen is projectonderwijs. Er is geen eenduidige definitie van projectonderwijs en daarom kan elke school haar eigen accenten leggen. De schoolpraktijk laat dan ook zien dat projectonderwijs op elke school anders tot uitdrukking komt.
Wat doet SLO op het gebied van projectonderwijs?

Het in 2009 gestartte veldproject ‘Projectonderwijs in de onderbouw’ heeft in 2011 geresulteerd in het Handboek projectonderwijs in de onderbouw. Het handboek dat in samenwerking met verschillende scholen uit het veldproject tot stand is gekomen, biedt materialen ter ondersteuning bij het opzetten of verstevigen van projectonderwijs in de onderbouw. Waar het handboek in 2011 nog geen antwoord op gaf was de vroeg hoe projecten in een doorlopende leerlijn geplaatst kunnen worden. In de periode 2011-2012 is daarom het vervolgproject 'Lijn in projectonderwijs' gestart. U kunt het handboek hieronder downloaden. 

Voorbeeldprojecten

Bij ''Meer informatie'' vindt u verschillende vakoverstijgende voorbeeldprojecten en lessen. Daarnaast treft u onder 'Links' de projectsite: Durf te combineren. Dit is een projectsite over samenhang binnen het domein kunst en cultuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hier vindt u o.a. voorbeelden van vakoverstijgende projecten kunst en cultuur.

Wilt u graag meer informatie over projectonderwijs dan kunt u contact opnemen met vo-onderbouw@slo.nl

Downloads: