Profieloverstijgend - voorbeeldmodule

Aan het werk. Leerlingen onderzoeken binnen één of meerdere arbeidsgebieden dilemma’s en actuele zaken (ca. 22 uur)
De leerlingen voeren binnen een of meer arbeidsgebieden een bij voorkeur echte opdracht uit en reflecteren daarna op wat ze geleerd hebbenover zichzelf en over dit werkterrein. Het resultaat is dat de leerlingen een goed beeld hebben van hun competenties op het onderzochte arbeidsgebied.

Downloads: