Derde leerjaar havo en vwo
Veel scholen werken aan vernieuwingen in 3 havo en 3 vwo, om een betere aansluiting te realiseren tussen onderbouw en Tweede Fase, maar ook om het derde leerjaar op zichzelf een zinvolle invulling te geven. Het derde leerjaar havo en vwo is inhoudelijk aan weinig wettelijke regels gebonden en dat biedt ruimte om er een interessant, ánder jaar van te maken, met bijvoorbeeld nieuwe onderwijsvormen en aandacht voor keuzeprocessen van leerlingen.

Via de link 'Praktische profielorientatie' (ppo) vindt u informatie over en voorbeelden van ppo op scholen.

De publicatie 'De drie functies 3 havo en 3 vwo' beschrijft mogelijke invullingen van het derde leerjaar. Scholen kunnen deze voorbeelden als inspiratiebron gebruiken bij de invulling van hun eigen derde leerjaar.

De link: 'Vormgeving derde leerjaar', verwijst naar een digitaal instrument met vragen over het karakter van het derde leerjaar. Het eindresultaat is een voorstel voor het derde leerjaar dat aangeeft waar u de accenten wilt leggen.