Leerplan in beeld

Hoe zorgt u ervoor dat het onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog leren? Hoe maakt u een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen? Hoe bereikt u optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden en hoe zorgt u dat kennis en vaardigheden door de jaren heen op een goede manier worden opgebouwd? De website Leerplan in beeld helpt u op weg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frederik Oorschot en Allard Strijker