Doorlopende leerlijnen
Het is belangrijk dat de leerling bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs, maar ook van het ene leerjaar naar het andere leerjaar zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart. Daarom werkt SLO aan doorlopende leerlijnen. Daarbij gaat het zowel om verticale leerlijnen (van het ene leerjaar naar het andere leerjaar) als om horizontale leerlijnen (samenhang tussen vakken en leergebieden).

Wat doet SLO op het gebied van doorlopende leerlijnen?

  • Samen met scholen werkt SLO aan het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn. Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting van 3 naar 4. Bij 'Meer informatie' vindt u producten en handreikingen die u kunnen helpen bij het optimaliseren van de overgang van 3 naar 4 havo/vwo.
  • SLO heeft overzichtsschema's ontwikkeld die doorlopende lijnen beschrijven (vmbo en havo/vwo) voor de verschillende leergebieden.
  • Ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument doorlopende leerlijnen. Met behulp van dit instrument kunnen scholen onderzoeken waar zij staan op het gebied van doorlopende leerlijnen en samenhang.

U vindt al deze materialen hieronder via 'Meer informatie'. Daarnaast vindt u via 'Links' enkele websites die u kunt inzetten bij het werken aan en optimaliseren van de doorlopende leerlijn op uw school.