Opgave D t/m H: verkoop via Internet

In dit systeem wordt het product direct uit de fabriek aan de klant geleverd. De klant bestelt via internet en krijgt het product thuis geleverd. Doordat er tussen de klant en de producent geen groothandel en winkel meer zitten kan de producent meer verdienen.

Opgave D
Maak een graaf van deze keten op basis van de volgende gegevens:
1 De producent maakt 18 puzzels.
2 De producent verkoopt de puzzels direct aan klanten. Elke klant koopt één puzzel.

Opgave E
Aan jou wordt gevraagd uit te zoeken welke kosten verbonden zijn aan het per stuk vervoeren van een product van producent naar klant. Hiervoor moet je uitzoeken welke koeriersdiensten pakketten bij particulieren aan de deur leveren en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Hiervoor krijg je de volgende gegevens:
Het product moet door een koeriersdienst onder producent naar klant vervoerd worden. Neem aan dat het product de volgende afmetingen heeft: 10 * 20 * 20 cm. Het gewicht van het verpakte product is 0.5 kg.

Ga op internet op zoek naar (minstens drie) koeriersdiensten en laat een berekening maken van de verzendkosten voor één puzzel. Dit kan vaak door een programma op hun website.

De koeriersdienst moet minstens in heel Nederland pakketten bezorgen binnen 4 dagen. De fabriek van de ondernemer bevindt zich in Utrecht. Hier worden dus ook de pakketjes opgehaald.

Bereken de winst van de ondernemer per puzzel bij de laagst mogelijke verzendkosten die je hebt gevonden.

Opgave F
Bereken op basis van de winst bij opgave E hoeveel puzzels de ondernemer per maand moet verkopen om zijn maandelijkse inkomen te verdienen. Ga hierbij weer uit van een inkomen van 1500,- euro per maand.

Vraag: Moet de ondernemer nu meer of minder puzzels per maand verkopen?

Opgave G
Je gaat een marktonderzoek naar verkoop via internet, met behulp van een enquête.
Bij een marktonderzoek gaat het erom dat je je verplaatst in de klanten. Bedenk welke voor en nadelen beide vormen van inkopen doen hebben. Verzin per strategie zelf minstens vijf voor- en vijf nadelen voor de klant. Probeer ook aan te geven hoe zwaar deze voor- en nadelen voor jou gelden met punten van 0 t/m 10. Houd daarna een enquête onder drie mensen van verschillende leeftijden waarin je ze vraagt naar de voor- en nadelen. Laat ze hier ook punten bij geven.

Naast de voor- en nadelen is het erg belangrijk om uit te vinden of mensen snel iets via internet zullen kopen. Op dit moment is dit nog een erg onbekend verschijnsel en een groot aantal mensen is bang dat een aankoop via internet achteraf afzetterij blijkt te zijn. Daarom zullen zij niet snel iets kopen via internet.

Om dit te achterhalen stellen wij voor de volgende vragen te stellen:

Ga ervan uit dat iedereen in een winkel durft te kopen. Omdat dit bekend is stellen wij dat de winkel als aankoopplaats het cijfer 10 verdient.

Enquêtevragen
– Geef aan op een schaal van 0 t/m 10 hoe snel u iets via internet zal kopen?
– Welk bedrag stelt u hierbij als maximum?

Tips
- Verzamel voorbeelden van bedrijven die hun producten alleen verkopen via internet.
- Laat de mensen die je enquêteert aangeven via welk bedrijf zij producten zouden willen kopen.
- Probeer ook te achterhalen waardoor eventuele voorkeuren bestaan.

Hoewel je deze resultaten misschien niet direct in je uitwerking kan opnemen helpt het om het gesprek tussen jou en de geënquêteerde te verbeteren.

Opgave H
Verwerking van de enquête.
De voor- en nadelen van beide verkoopstrategieën zijn vooral belangrijk om toe te voegen aan je conclusies. Dit geeft de ondernemer een beeld van de eventuele risico's die meespelen.

Op basis van de punten die je hebt gekregen voor de bereidheid om iets via internet te kopen kun je berekenen hoeveel puzzels je op deze manier maximaal zal verkopen.

Bereken uit de drie enquêtes een gemiddeld punt voor de aankoopbereidheid via internet. Deel deze waarde door 10 en je hebt een verhouding tussen het aantal klanten dat via een winkel of via internet zullen kopen.

De ondernemer weet dat van vergelijkbare puzzels ongeveer 1000 stuks per maand in de winkel worden verkocht. Vermenigvuldig dit getal met de klantenverhouding die je net hebt berekend.

Bereken of hiermee voldoende klanten overblijven voor de ondernemer om voldoende maandelijks inkomen te verdienen.