Webquest Verkoopstrategieën: de opdracht
Een wiskunde webquest voor de basisvorming. Door Nora van der Meulen, naar een ontwerp van Kasper Smit, in opdracht van de SLO.

Een beginnend ondernemer heeft een driedimensionale puzzel bedacht en hij wil deze in Nederland aan consumenten verkopen. De productie van de puzzels zal hij zelf uitvoeren. Hij vraagt zich af op welke manier hij het product het beste kan verkopen.

Omdat het een klein, jong bedrijf betreft acht de ondernemer twee verkoopstrategieën reëel. Deze zijn:
1 Verkoop van het product via groothandel en winkels aan de consument.
2 Verkoop via een website aan de consument.

De opdracht
Om een keus te kunnen maken tussen beide strategieën wil de ondernemer weten hoe hij de meeste winst maakt.

1 Om dit te kunnen beoordelen wordt van jou gevraagd de verkoopstrategieën te bekijken en een berekening te maken van de kosten die hieraan verbonden zijn.

2 Verder wordt van je gevraagd te onderzoeken of verkoop via internet wel tot een even groot aantal verkopen als bij een winkel zal leiden. Hiervoor moet je mensen enquêteren**. Probeer te bepalen of mensen net zo makkelijk iets via een website willen kopen als in de winkel.

Om deze opdracht uit te werken moet je verschillende opgaven oplossen. Deze staan alfabetisch genummerd op deze website. De volgorde van de opdrachten is belangrijk omdat je de uitkomsten nodig hebt bij vervolgberekeningen en/of de presentatie van je uitwerking.

**Bij deze enquête word je geholpen.

Conclusies trekken

  • Maak op basis van de resultaten een aanbeveling aan de ondernemer.
  • Leg uit waarom hij het beste voor een van beide strategieën kan kiezen: verkoop via internet of verkoop via winkels.
  • Maak hiervoor een overzicht van de uitkomsten van de verschillende opgaven.
  • Zet de winsten per puzzel voor de verkoop via de winkel en via internet naast elkaar.
  • Geef ook aan of deze puzzel voor voldoende maandinkomen kan zorgen.