Webquest Verkoopstrategieën: docentenmateriaal

Doelgroep
Deze webquest is bedoeld voor begaafde leerlingen uit de onderbouw van het VO. De leerlingen kunnen deze webquest alleen of met zijn tweeën uitvoeren.

Doel
Het doel van de webquest is de leerlingen de rekenvaardigheid die zij in de wiskundelessen hebben opgebouwd te laten gebruiken in een concrete situatie. De opzet van de opdracht is zodanig dat de leerlingen conclusies moeten trekken uit de resultaten van hun berekeningen. Dit wordt als een belangrijk onderdeel gezien. Dit geeft ons inziens een beeld van de praktijk waarin berekeningen worden uitgevoerd om beslissingen en conclusies mogelijk te maken.

Zoeken op internet
Voor het maken van de berekeningen moeten de leerlingen informatie op internet opzoeken. Het is belangrijk dat zij dit eerst zelf proberen te vinden. Zodoende leren zij het internet als informatiebron gebruiken. Mochten hierbij problemen optreden dan kunt u hen verwijzen naar de links die hiernaast staan.