Opvangen van zonne-energie

Het gezin wil gebruik maken van een zonneboiler. Dit is een apparaat waarbij zonlicht wordt opgevangen op een groot zwart scherm waar water doorheen stroomt. Het water wordt hierdoor verwarmd en het warme water wordt vervolgens opgeslagen in een boiler.

Voor het beoordelen van de bruikbaarheid van een zonneboiler moet je een aantal gegevens opzoeken. Denk hierbij aan:

  1. Oppervlakte van de zonnecollector.
  2. De prijs van de installatie.
  3. Inhoud van het warmwaterreservoir.

 De eerste twee (de oppervlakte en de prijs) heb je minimaal nodig voor de vervolgberekeningen. Nummer 3 ( de inhoud) geeft een weer of een gezin van 4 personen per dag allemaal kunnen douchen. Bedenk zelf of er nog meer eigenschappen zijn die van belang zijn om mee te nemen in je advies.

Opgave A
Zoek op internet aanbieders van de zonneboilers op. Probeer minstens drie leveranciers te vinden. Kies dan per leverancier één boiler uit het assortiment en maak bij deze boiler een lijst met de belangrijkste eigenschappen.

Opgave B
Zoek op internet op hoeveel zonne-energie er in Nederland per dag valt op 1 m² grondoppervlak. Denk ook hierbij weer aan het effect van seizoenen, dus probeer voor elke maand een gemiddeld energie aanbod per dag voor alle maanden te vinden.

Opbrengst zonnecollector

Van de verschillende aanbieders heb je een lijstje met zonneboilers. We gaan nu berekenen welke de “beste koop” is. Hierbij gaan wij ervan uit dat de zonneboiler die zich het snelst heeft terugverdiend de beste is.

Opgave C
Bereken per zonneboiler de energie opbrengst per dag voor elke maand.

Opgave D
De energieopbrengst moet je omrekenen naar geldbesparing. Hiervoor krijg je de volgende gegevens:

1 m3 aardgas = 8.33 kWh
1 m3 aardgas = Є 0.46

Bereken per maand de besparing in euro’s. Denk hierbij aan het aantal dagen per maand! Wat bespaar je totaal in een jaar? En hoeveel jaar duurt het om de installatie terug te verdienen?

Geef je resultaten per zonneboiler overzichtelijk weer in een tabel. Laat in je verslag voor 1 zonneboiler een uitgewerkte berekening zien. Van de overige mag je de resultaten in een tabel opnemen.

Afhankelijk van zon en weer

Naast het economische motief van de familie De Vries bestaan er ook nog andere argumenten om wel of niet gebruik te maken van zonne-energie. Denk hierbij aan:

  • Het vertrouwen dat mensen hebben in het Nederlandse klimaat.
  • De kans dat de installatie kapot gaat en de gevolgen hiervan.
  • Iets positiefs willen doen voor het milieu.

Opgave E
Maak nu eerst een lijst met voordelen (minstens 5) van het gebruik van een zonneboiler en beoordeel deze voordelen op zwaarwegendheid. Ga hierbij uit van een puntenschaal van 1 t/m 4 waarbij 4 een zeer zwaarwegend voordeel is, 3 iets minder zwaarwegend, enzovoort. Doe vervolgens hetzelfde voor de nadelen die je kunt bedenken bij het gebruik van een zonneboiler. Geef hier ook weer een 4 voor een zeer zwaarwegend nadeel, een 3 voor een iets minder zwaarwegend nadeel, enzovoort.

Enquêteer anderen en kijk of je nog nieuwe redenen voor het wel of niet gebruiken van een zonneboiler te horen krijgt. Neem deze op in je lijsten met voor- en nadelen en laat ook de mensen die je enquêteert gebruik maken van de puntenschaal. Dus ook hier weer: 4 voor een zeer zwaarwegend voordeel/nadeel, 3 voor een iets minder zwaarwegend voordeel/nadeel, enzovoort.

Verwerk de uitkomst van de enquête door alle punten van de voordelen bij elkaar op te tellen. Doe dit ook voor de nadelen en trek daarna dit totaal van het totaal van de voordelen af. Is het resultaat positief of negatief?

Welke conclusie zou je hieruit kunnen trekken?

Eindverslag
Aan het eind van de opdracht schrijf je een kort verslag met een samenvatting van de opdracht, overzichtelijke berekeningen en er wordt een eindconclusie met daarin je advies verwacht. Zie het gezin als jouw opdrachtgever. De uitkomsten van deze opdrachten moet je zo compleet en duidelijk mogelijk presenteren. Voor een beoordeling moet je verslag minstens de volgende onderdelen bevatten:

  • Samenvatting van de opdracht.
  • Vermelding van al je informatiebronnen.
  • Uitwerking van je berekeningen.
  • Conclusies.

Hoe beter je verslaggeving, hoe eerder je mensen zonder achtergrondkennis kan voorlichten en overtuigen.