De woning en energieverbruik

De woning
De familie De Vries woont in het huis afgebeeld op de foto. De zonnecollector wordt direct op het dak gelegd en ligt dus horizontaal. Door deze opstelling van de zonnecollector hoef je in je berekeningen geen rekening te houden met de oriëntatie op het zuiden.

Energieverbruik
In de woning van het gezin wordt de volgende hoeveelheid energie verbruikt om het huis te voorzien van warmte en warm water:

  • Jaarlijks verbruik aardgas: 1950 m3
  • Omgerekend in energieverbruik is dit: 16250 kWh per jaar.

 Let op de volgende punten:

  • Energie wordt uitgedrukt in Watts. Bij waarden van energieverbruik staat er achter het getal de eenheid W. Indien er wordt aangegeven hoeveel energie per dag, week of maand wordt verbruikt staat er W per dag ofwel W / dag.
  • In sommige gevallen wordt er in plaats van W de eenheid kW gebruikt. Hiervoor geldt: 1 kW = 1000 W.
  • Als je iets voor langere tijd verwarmt betekent dit dat je gedurende een periode (tijd) energie toevoert. Bovenstaand energieverbruik is gerekend over de periode van een jaar. Energie toegevoerd / verbruikt over een periode wordt uitgedrukt in kWh.
  • Ga er vanuit dat vrijwel al het verbruikte gas voor verwarming van het huis en warm water is gebruikt. Zaken als de waakvlam en het gasstel worden verwaarloosd.
  • Het jaarlijks verbruik is omgerekend naar verbruik per dag. Hierbij is rekening gehouden met de warmere en koudere perioden in het jaar.

Het verbruik per dag is uitgezet in de volgende tabel:

Maand

Energieverbruik per dag

Eenheid

januari

71.24

kWh / dag

februari

62.34

kWh / dag

maart

53.43

kWh / dag

april

44.53

kWh / dag

mei

35.62

kWh / dag

juni

26.72

kWh / dag

juli

17.81

kWh / dag

augustus

26.72

kWh / dag

september

35.62

kWh / dag

oktober

44.53

kWh / dag

november

53.43

kWh / dag

december

62.34

kWh / dag

Tabel 1: Energieverbruik per dag afhankelijk van de maand.

Deze energie moet dus zo veel mogelijk door zonnewarmte worden opgewekt.

Meer informatie