Webquest Energieverbruik: de opdracht

Het gezin De Vries woont in Utrecht en denkt er over gebruik te maken van zonnewarmte om hun huis te verwarmen. Hiervoor zouden ze een zonneboiler moeten installeren. Ze vragen zich af wat de financiële gevolgen zijn.

De opdracht
Bereken of een zonneboiler voldoende besparing levert op de gasrekening van de familie De Vries om de aanschafkosten terug te verdienen.

De vragen die jij hierbij moet beantwoorden zijn onder andere:
· Wat kost een zonneboiler-
· Hoeveel energie levert dit op per maand-
· Wanneer zijn de kosten van de aanschaf terugbetaald door de besparingen-

De antwoorden op deze vragen zul je vinden door de vijf opgaven uit te werken.

Eindverslag
Aan het eind van de opdracht schrijf je een kort verslag met een samenvatting van de opdracht, overzichtelijke berekeningen en er wordt een eindconclusie met daarin je advies verwacht.