Webquest Energieverbruik: docenteninformatie
Deze webquest is bedoeld voor begaafde leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerlingen kunnen deze webquest alleen of met zijn tweeën uitvoeren.

Het doel van de webquest is de leerlingen de rekenvaardigheid die zij in de wiskundelessen hebben opgebouwd te laten gebruiken in een concrete situatie. De opzet van de opdracht is zodanig dat de leerlingen conclusies moeten trekken uit de resultaten van hun berekeningen. Dit wordt als een belangrijk onderdeel gezien. Dit geeft ons inziens een beeld van de praktijk waarin berekeningen worden uitgevoerd om beslissingen en conclusies mogelijk te maken.

Voor het maken van de berekeningen moet de leerlingen informatie op internet opzoeken. Het is belangrijk dat zij dit eerst zelf proberen te vinden. Zodoende leren zij het internet als informatiebron gebruiken. Mochten hierbij problemen optreden dan kunt u hen verwijzen naar onderstaande links.

Binnen de opdracht wordt van de leerlingen verwacht dat zij hun resultaten presenteren in de vorm van een verslag met daarin opgenomen een conclusie, gebaseerd op de gemaakte berekeningen.