MVT

Op deze pagina vindt u verschillend voorbeeldmateriaal voor MVT, bestemd voor hoogbegaafde leerlingen. Dit lesmateriaal typeert verschillende kenmerken van lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen, te weten:

 • Hoge moeilijkheidsgraad
 • Interessante en uitdagende onderwerpen
 • Open opdrachten
 • Echte problemen
 • Abstracte begrippen en generalisaties
 • Nieuwe leerstof
 • Onderzoekende houding
 • Samenhang en verbanden
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Variatie informatiebronnen
 • Metacognitieve vaardigheden

Een volledig overzicht van, en toelichting op deze kenmerken vindt u in het laatste bestand onderaan deze pagina: ''kenmerken lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen''. Het voorbeeldmateriaal dat u hier treft voldoet telkens aan verschillende van deze kenmerken.

Verder wordt er van uitgegaan dat een voorbeeld dat betrekking heeft op de ene taal, ook als voorbeeld kan dienen voor de andere talen. Het is dus niet zo dat voor een docent Frans alleen de voorbeelden voor Frans interessant zijn.