Hoogbegaafdheid
Er is geen eenduidige wetenschappelijke definitie van (hoog)begaafdheid. Toch bieden diverse theorieën en modellen relevante aanknopingspunten voor een werkdefinitie die bruikbaar is voor de onderwijspraktijk.
De werkdefinitie die SLO hanteert is consistent met de belangrijkste aspecten, waarover in de meest bekende theorieën en modellen consensus bestaat, of waarin zij elkaar aanvullen.

SLO heeft samen met ervaren docenten (voorbeeld)lesmateriaal ontwikkeld voor (hoog)begaafde leerlingen in de onderbouw. Het is tevens inzetbaar als differentiatiemateriaal. Wilt u liever zelf materiaal ontwikkelen? Dan vindt u ook aanwijzingen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor (hoog)begaafden. U kunt het hieronder downloaden.

Meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat onderbouw vo, t 053 484 06 60.
Meer informatie
Downloads: