Financiële educatie
SLO is al geruime tijd partner van Wijzer in Geldzaken. Samen met 40 (financiële) instellingen wordt er sinds 2008 structureel aandacht besteed aan de verankering van het thema 'Omgaan met geld' in het primair en voortgezet onderwijs. Wijzer in Geldzaken zet zich in om de financiële vaardigheden van consumenten te verbeteren en het financiële inzicht te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen.

Toenemende aandacht

Financiële educatie is vanaf 2010 ''Omgaan met geld'' geworden. De aandacht voor het thema is inmiddels enorm toegenomen. Prinses Maxima is erevoorzitter van het platform geworden, het aantal onderzoeken over het financiële gedrag van leerlingen en volwassenen neemt toe en ook het aantal activiteiten van de afzonderlijke instellingen groeit, denk onder andere aan de 'Week van het geld'. Het gevolg is een enorme toename van aanbod van leer- en hulpmiddelen, in de vorm van spelen, computergames, diploma's, gastlessen, posters, prullaria, tentoonstellingen, folders, handleidingen enzovoort.

Verankering in het onderwijs?

Wat het onderwijs (structureel) met dit thema doet is echter onbekend. Wijzer in Geldzaken doet geen onderzoek naar de effectiviteit van de ontwikkelde leermiddelen in het onderwijs. Ook niet naar de werkelijke verduurzaming van het onderwerp in het onderwijs. Voor zover bekend heeft alleen 'Bizzworld' (wetenschappelijk) onderzoek uit laten voeren naar de effecten van hun programma voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Enkele partners voeren evaluatie(gesprekken) direct na de interventie. Maar in hoeverre de doelstellingen van 'Wijzer in Geldzaken' medio 2013 ten aanzien van de structurele verankering van het onderwerp in het onderwijs behaald worden, blijft vooralsnog onduidelijk.