Projectsites
thumb
Voor de vaardigheden onderzoeken en ontwer-pen is voorbeeldmateriaal ontwikkeld dat past bij de door SLO ontwikkelde leerlijnen. Op deze website kunt u dit materiaal raadplegen.
thumb
De website onderzoekinzesstappen.slo.nl is een ondersteuning bij de gelijknamige posters. Deze zijn ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het doen van onderzoek.
thumb
Deze website is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs die (meer) opbrengstgericht willen werken en zo beter maatwerk willen bieden aan hun leerlingen.
thumb

Passende perspectieven helpt scholen bij het maken van (inhoudelijke) keuzes voor leerlin-gen die het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) op 12-jarige leeftijd niet halen.

thumb
Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleiders en onderwijsondersteuners die docenten willen ondersteunen bij het opstarten van projectonderwijs.
thumb
Wilt u binnen de school het rekenonderwijs bij verschillende vakken onderbrengen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn de aandachtspunten?