Projectsites
thumb
Website voor docenten, mentoren en schoolleiders in de onderbouw-vo over de mogelijkheden om leerlingen meer uit te dagen en te motiveren voor school
thumb
Website met informatie over de verschillende specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen.
thumb
Vindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt deze website de nodige inspiratie...
thumb
Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van het eigen onderwijspro-gramma: doorlopende leerlijnen, tussen-doelen, basis- en keuzestof, samenhang, etc.
thumb
Deze website is ontwikkeld om leerplanontwik-kelaars te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van evaluaties.
thumb
Website met de structuur en bouwstenen om als school of instelling voor kinderopvang een eigen leerplan-op-maat voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl te maken.