Projectsites
ERK
thumb
Deze website biedt handvatten voor het gebruik van het ERK, een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor Moderne Vreemde Talen.
thumb
Website van het netwerk "Freesport". Het doel van het netwerk is om een aantal freesportachtige activiteiten te ontwikkelen en in te voeren in het voortgezet onderwijs.
thumb
Website voor docenten, mentoren en schoolleiders in de onderbouw-vo over de mogelijkheden om leerlingen meer uit te dagen en te motiveren voor school
thumb
Website met informatie over de verschillende specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen.
thumb
Vindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt deze website de nodige inspiratie...
thumb
Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van het eigen onderwijspro-gramma: doorlopende leerlijnen, tussen-doelen, basis- en keuzestof, samenhang, etc.