<< Terug naar het overzicht.
19-12-2016
Curriculum in ontwikkeling: scholen in gesprek met SLO
Het curriculum in Nederland is in beweging en SLO, expert in curriculumontwikkeling, beweegt mee. Over de richting en de vorm van de veranderingen en over de rol die wij daarin spelen, praten we met diverse partijen in en rond het onderwijs. We willen daarover ook het gesprek aangaan met leraren en schoolleiders. Hoe kunnen we, samen met het onderwijsveld, nog rijker onderwijs maken? Hiervoor organiseren wij in januari een tweetal landelijke schoolconsultaties.

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Uit de huidige discussie over veranderingen in het onderwijs blijkt dat leraren, schoolleiders en ook ouders en leerlingen meer dan ooit ruimte vragen om het curriculum op school- en op klasniveau mee vorm te geven. SLO draagt daar vanuit haar expertise op het gebied van curriculumontwikkeling intensief en graag aan bij. Dat doen wij onder meer door aan te sluiten bij de wensen van leraren en schoolleiders. Wij ondersteunen hen curriculumontwikkeling op schoolniveau een succes te maken, maar we nemen deze ontwikkelingen ook mee naar curriculumontwikkeling op landelijk niveau.

SLO werkt momenteel aan haar strategische agenda voor 2017-2020. Wij willen graag in gesprek met leraren en schoolleiders en organiseren hiervoor twee landelijke schoolconsultaties: op 23 januari voor het voortgezet onderwijs en op 25 januari voor het primair onderwijs.

Wij nodigen scholen uit met ons te komen praten over curriculumontwikkeling op school en hoe SLO daaraan bij kan dragen. Basis voor dit gesprek is het document Curriculum in beweging. Concept-strategische agenda 2017-2020 dat de deelnemers aan deze bijeenkomsten in januari toegestuurd wordt. De uitkomsten van deze schoolconsultaties nemen wij mee in de definitieve versie van onze strategische agenda.

Wat levert uw bijdrage aan deze bijeenkomst uw school op?

  • U krijgt inzicht in de ambities van SLO voor de komende jaren en in wat SLO voor uw school kan betekenen.
  • U kunt uw ideeën over curriculumontwikkeling op school inbrengen en de koers van SLO mee helpen bepalen.
  • U legt contact met andere leraren en schoolleiders met dezelfde interesses en ontwikkelvragen, en met SLO medewerkers.
Datum en locatie
Er zijn twee bijeenkomsten gepland:
  • voortgezet onderwijs: maandag 23 januari 2017, bij De Witte Vosch in Utrecht
  • primair onderwijs: woensdag 25 januari 2017 bij De Witte Vosch in Utrecht.
    Wij nodigen u voorafgaand aan deze bijeenkomst uit voor de NOT, in de Jaarbeurs in Utrecht
Programma:
17.15 - 17.30 Inloop
17.30 - 18.00 Plenaire inleiding
18.00 - 19.00 Uitwisseling in werkgroepen
19.00 - 20.30 Diner en plenaire afsluiting

Voor een goede uitwisseling vragen wij per school met twee leraren en een schoolleider naar de bijeenkomst te komen. Kunt u niet met collega's komen, alleen bent u uiteraard ook van harte welkom. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, meld u snel aan. Op woensdag 25 januari kunt u, uitgenodigd door SLO, voorafgaand de NOT bezoeken.

Aanmeldformulier schoolconsultatie 23 januari voortgezet onderwijs
Aanmeldformulier schoolconsultatie 25 januari primair onderwijs