<< Terug naar het overzicht.
02-11-2016
PISA 2018 zoekt vo-scholen
In 2018 wordt het Programme for International Student Assessment (PISA) onderzoek uitgevoerd. PISA is een internationaal digitaal onderzoek met als doel na te gaan hoe 15-jarige leerlingen uit meer dan 80 landen voorbereid zijn op hun deelname aan de huidige kennismaatschappij.

Het Nederlandse aandeel van PISA 2018 wordt uitgevoerd door experts van Universiteit Twente, Expertisecentrum Nederlands en Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt. Om het onderzoek te laten slagen, is het van groot belang dat deze toetsleiders op voldoende VO-scholen de toets mogen afnemen. Scholen in het voortgezet onderwijs worden binnenkort uitgenodigd voor deelname aan het vooronderzoek van PISA 2018. Zowel deelnemende leerlingen als scholen ontvangen een passende tegenprestatie.

Het hoofdthema van PISA 2018 is leesvaardigheid. Daarnaast komen wiskunde, natuurwetenschappen en financiële geletterdheid aan bod. Met een school- en leerlingvragenlijst wordt informatie over de onderwijscontext verzameld. De resultaten van PISA bieden scholen en beleidsontwikkelaars waardevolle gegevens over de mate waarin Nederlandse scholen succesvol zijn in het voorbereiden van leerlingen op de 21e eeuw. Omdat PISA deze informatie in zeer veel landen verzamelt, kunnen landen van elkaars zwakke en sterke punten leren. Tevens biedt het de mogelijkheid prestaties en dat wat gemeten wordt te spiegelen aan eigen ambities. PISA wordt sinds 2000 om de drie jaar uitgevoerd. Hierdoor kan worden nagegaan of Nederlandse leerlingen in de afgelopen 15 jaar minder goed of juist nog beter zijn gaan presteren op de PISA-toetsen. Zie www.pisa2018.nl voor meer informatie.