Nieuws
11 januari 2017
SLO Context 14, januari 2017 verschenen
De nieuwe SLO Context is verschenen. Het magazine van SLO dat in twee edities verschijnt: voor het primair en voortgezet onderwijs.
19 december 2016
Curriculum in ontwikkeling: scholen in gesprek met SLO
Het curriculum in Nederland is in beweging en SLO, expert in curriculumontwikkeling, beweegt mee. Over de richting en de vorm van de veranderingen en over de rol die wij daarin spelen, praten we met diverse partijen in en rond het onderwijs. We willen daarover ook het gesprek aangaan met leraren en schoolleiders. Hoe kunnen we, samen met het onderwijsveld, nog rijker onderwijs maken? Hiervoor organiseren wij in januari een tweetal landelijke schoolconsultaties.
12 december 2016
Skills voor de toekomst: een onderzoeksprogramma over het leren, ontwikkelen en behouden van vaardigheden
Skills of vaardigheden zijn van groot belang voor het succes van mensen in hun loopbaan, de maatschappij en voor hun welbevinden. Toch weten we nog heel weinig over hoe kinderen en volwassenen skills leren, waar ze dat doen, hoe dat verschilt of overeenkomt bij verschillende typen skills en wat helpt bij het ontwikkelen en behouden van de skills.
8 december 2016
Leernetwerken Formatief Evalueren
Wilt u (meer) werk maken van formatief evalueren? Meldt u zich dan als school aan voor een van de twee leernetwerken Formatief Evalueren.
2 november 2016
PISA 2018 zoekt vo-scholen
In 2018 wordt het Programme for International Student Assessment (PISA) onderzoek uitgevoerd. PISA is een internationaal digitaal onderzoek met als doel na te gaan hoe 15-jarige leerlingen uit meer dan 80 landen voorbereid zijn op hun deelname aan de huidige kennismaatschappij.