<< Terug naar het overzicht.
17-02-2018
Studiedag Identiteitsvorming in het onderwijs
Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Op 17 februari houdt de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) een studiedag over het thema Identiteitsvorming in het onderwijs en de noodzaak om 'verwondering' op school een plek te geven.

Bijdragen aan deze studiedag leveren onder meer Denker des Vaderlands René ten Bos, theoretisch pedagoog Ander Schinkel, vakdidactica Natascha Kienstra, schrijfster Jesje de Schepper en SLO'er Alderik Visser.

Alderik wil ons in twee actieve workshops prikkelen kritisch na te denken over de pedagogische opdracht van de school, zodat we van leerlingen zelfbewuste, volwassen en vrije mensen kunnen maken. In de eerste ronde zal hij daarin de focus leggen op Plessner’s antropologie als grondslag voor een ervaringsgericht curriculum. In de tweede ronde zal het gaan over empathie als vaardigheid om ‘voorbij de reflectie’ te gaan.