Agenda
12 maart 2018
Masterclass Onderwijs en identiteitsontwikkeling van leerlingen
De brede vorming van leerlingen staat volop in de belangstelling. Dat zien we op veel manieren terugkomen: in gesprekken en ontwikkelingen op scholen, in de belangstelling voor het plusdocument en in de recente discussies over het curriculum.
13 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in Zeeland
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'. 
15 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in Noord-Holland
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
21 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio noord
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
22 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio midden
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
29 maart 2018
VO-congres 2018 In de versnelling
Bezoek de SLO-stand tijdens het VO-congres. Een mooie gelegenheid voor uitwisseling van ideeën en ontmoeting met SLO'ers.
10 april 2018
Seminar en openbare les Wat werkt als je samenwerkt?
Wij willen je graag uitnodigen! Op dinsdagmiddag 10 april 2018 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert het lectoraat ‘Didactiek van de gammavakken’ in samenwerking met SLO een bijeenkomst over de mogelijkheden voor samenwerking tussen (gamma)vakken. Hanneke Tuithof verzorgt een seminar en openbare les bij Hogeschool Fontys te Tilburg.