Agenda
12 januari 2018
NIBI-conferentie VO 2018 Biologie voor de toekomst
Tijdens deze 32e NIBI-conferentie worden de nieuwste wetenschappelijke vindingen op het gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid belicht. Daarnaast wordt verkend welke kennis en vaardigheden we onze leerlingen in de biologielessen willen aanleren zodat ze klaar zijn voor de toekomst.
19 januari 2018
Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo
Wegens succes herhaald: de conferentie van NVvW, NVORWO en SLO over Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo. Hoe kan de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk verlopen? Leraren uit po en vmbo vertellen over hun ervaringen en producten.
13 oktober 2017
Aanvragen versneld vwo en verrijkt vwo per 1 oktober 2017
Tussen 1 oktober en 1 november 2017 kunt u weer 'versneld en verrijkt vwo' aanvragen, een van de maatregelen uit het door staatssecretaris Dekker in 2014 gelanceerde plan van aanpak Toptalenten 2014-2018. Deelnemende scholen worden bij leerplankundige vraagstukken  ondersteund door SLO.
17 februari 2018
Studiedag Identiteitsvorming in het onderwijs
Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Op 17 februari houdt de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) een studiedag over het thema Identiteitsvorming in het onderwijs en de noodzaak om 'verwondering' op school een plek te geven.