Agenda
11 april 2018
Workshop Het taalonderwijs onder de loep
Wat kunnen we leren van de PISA-resultaten voor leesvaardigheid? In opdracht van het Ministerie van OCW deed SLO onderzoek naar aanbod, doelen, taaltaken, lesuitvoering en wijze van toetsing. Gerdineke van Silfhout gaat graag met u in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek.
18 mei 2018
ECENT/ELWIeR conferentie 2018
SLO is inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van het programma van de ECENT/ELWIeR conferentie van dit jaar, met als thema 'doorlopende leerlijnen'. Ook verzorgen SLO-collega's Jeroen Sijbers en Nienke Nieveen workshops.
25 mei 2018
Presentatie burgerschap
SLO'ers Marjolein Haandrikman en Annette van der Laan gaan in een interactieve presentatie in op de vraag wat burgerschap betekent voor de school en hoe burgerschap een onderdeel kan vormen van het moderne vreemdetalenonderwijs.