Onderbouw
In de onderbouw is meer ruimte voor eigen invulling door de scholen. Kerndoelen zijn globaler en leggen de weg naar leergebieden open. Nieuwe leermiddelen zijn in ontwikkeling waarmee de leerling actiever en zelfstandiger leert.

Meer ruimte in de onderbouw

Veel scholen geven enthousiast vorm aan de onderbouw, met kleine stappen of door een compleet herontwerp. SLO adviseert en begeleidt bij elke vorm van vernieuwing in de onderbouw. U kunt aansluiten bij lopende projecten die door het ministerie van OCW gefinancierd worden of kiezen voor ondersteuning op maat voor uw eigen school.