EUSO

De EUSO is een wedstrijd voor middelbare scholieren, waarbij de leerlingen in groepjes van drie problemen moeten oplossen via het doen van practicum dat zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen bevat. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science.

Het unieke van de EUSO is dat leerlingen in groepsverband praktisch onderzoek doen, waarbij samenwerken, plannen en het maken van een goede taakverdeling een belangrijke rol spelen. Een combinatieteam van havo- en vwo leerlingen kan succesvol zijn. De leerlingen worden niet alleen beoordeeld op de resultaten van de experimenten, maar ook op praktische vaardigheden, informatieverwerking en kennisverwerving. Uniek is dat de leerlingen redelijk jong zijn (op het moment van start van de wedstrijd 16 jaar of jonger). 

Uitvoering
Eind november/begin december is er een nationale voorronde van 1 dag op de volgende universiteiten: Univerisiteit Utrecht, Technische Unversiteit Eindhoven, Unversiteit Twente Enschede, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit Nijmegen en op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen.

In september ontvangen alle havo/vwo scholen een brief met een uitnodiging om aan deze olympiade mee te doen. Een team van drie leerlingen kan uitsluitend centraal worden aangemeld door vóór 1 november het inschrijfformulier op de website dokke.science.ru.nl in te vullen. Het team kan dan ook aangeven op welke universiteit uit de regio het wil meedoen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Plaatsing geschiedt in principe op volgorde van aanmelding. Echter, als er meer teams aanmelden dan er plaats is dan zal het aantal teams dat per school mag deelnemen beperkt worden.

Leerlingen krijgen in de eerste volle week van november schriftelijk bericht dat ze zijn geplaatst en op welke universiteit.

Eind januari vindt de nationale eindronde plaats (op de Rijksuniversiteit Groningen of op de Radboud Universiteit Nijmegen) van 2 dagen waaraan 10 teams deelnemen.
De beste twee teams van deze nationale eindronde mogen meedoen aan de internationale wedstrijd op Europees niveau.

Wij hopen dat veel docenten hun leerlingen zullen stimuleren om mee te doen en dat veel leerlingen de uitdaging zullen aannemen.
Voor meer informatie zie EUSO Nederland of neem contact op met één van de leden van het nationaal comité: