VOx Leermiddelen

Digitale leermiddelen voor het vso

undefinedParallel met de ontwikkeling van de nieuwe kerndoelen vso gaf het ministerie van OCW een opdracht aan KPC Groep, SLO en CED Groep voor de ontwikkeling van passende programmalijnen en leermiddelen. Resultaat van deze opdracht is de methode VOx, gericht op leerlingen die uitstromen naar arbeid, al dan niet met certificaten of een kwalificatie. Het pakket omvat leermiddelen voor klassikaal gebruik en individueel gebruik voor alle leerjaren in het vso

4 vakken

 1. Nederlands
 2. Engels
 3. Rekenen & wiskunde
 4. Informatiekunde

 

12 thema's

 1. communiceren en sociaal contact onderhouden
 2. bereiden van gezond voedsel
 3. gezond leven en gezond blijven
 4. persoonlijke hygiëne, uiterlijke verzorging en kleding
 5. verrichten van huishoudelijk werk
 6. het verzorgen van planten en dieren
 7. klussen in en om het huis
 8. reizen
 9. omgaan met geld en consumeren
 10. rechten en plichten als burger
 11. mijn vrije tijd besteden
 12. het vinden van werk