Planningsfase

In de planningsfase worden de vier leergebiedoverstijgende thema's inhoudelijk verder uitgewerkt.

Het betreft de volgende stappen:

  • Stap 4 Fasering van de vier leergebiedoverstijgende thema's voor het betreffende uitstroomprofiel
  • Stap 5 Programmering van de vier leergebiedoverstijgende thema's voor het betreffende uitstroomprofiel
  • Stap 6 Kiezen van passende leerbronnen per leergebiedoverstijgend thema en per uitstroomprofiel
  • Stap 7 Procedures voor volgen en beoordelen vastleggen

Deze stappen worden verder toegelicht in een aantal werkbladen. Deze werkbladen kunt u gebruiken voor het uitwerken van de thema's in de verschillende uitstroomprofielen. U kunt de werkbladen downloaden via de onderstaande tabel:

Leren leren Leren taken uitvoeren Leren functioneren in sociale situaties Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
Vervolgonderwijs

Arbeidsmarkt

Dagbesteding

 

Stap 6: Overzicht van leermiddelen
Ten behoeve van de selectie van passende leermiddelen heeft SLO een overzicht van leermiddelen gemaakt die door diverse scholen gebruikt worden. In het Excel-bestand kunt u zelf selecteren voor welk uitstroomprofiel en welk thema u leermiddelen zoekt.

Stap 7: Aanwijzingen voor beoordeling
Of leerlingen na het volgen van een programma ook werkelijk competenter zijn geworden, dat zal moeten worden getoetst. Aanwijzingen hiervoor staan in de werkbladen en via onderstaande link treft u ook extra informatie over beoordeling.  

Meer informatie