Kerndoelen

De concept kerndoelen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen 'vervolgonderwijs', 'arbeidsmarkt'  en 'dagbesteding. De concept kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De kerndoelen vso worden naar verwachting in 2013 opgenomen in het wettelijk kader. Tot die tijd zijn het nog concept kerndoelen. Deze zijn echter al wel voor uw school te gebruiken.

U kunt de kerndoelvoorstellen downloaden via de onderstaande tabel. Ook kunt u op deze website specifiekere informatie vinden over de leergebiedoverstijgende kerndoelen en een instrument voor de uitwerking van kerndoelen naar maatwerk in vso

Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt Uitstroomprofiel Dagbesteding
LEERGEBIEDOVERSTIJGENDE KERNDOELEN       

 

LEERGEBIEDSPECIFIEKE KERNDOELEN

Nederlands

Nederlandse taal en communicatie

Nederlandse taal en communicatie

Engels

Engels

nvt
Friese taal en cultuur

Friese taal en cultuur

Friese taal en cultuur

Wiskunde

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde

Mens en natuur

Mens, natuur en techniek

Mens, natuur en techniek

Mens en maatschappij

Mens en maatschappij

Mens en maatschappij

Kunst en cultuur

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Bewegen en sport

Bewegen en sport

Bewegen en sport

KERNDOELEN VOORBEREIDING OP ARBEID
nvt

nvt
KERNDOELEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING
nvt nvt

Downloads: