Betekenis voor vso-leerlingen
Op vso-scholen komt een staatsexamencommissie op de locatie zelf de staatsexamens afnemen. Maatwerk voor de kandidaat is het uitgangspunt. Daarbij worden de omstandigheden of bijzondere voorzieningen voor de kandidaten aangepast; aan de inhoud wordt niet getornd.

Omstandigheden

Het gaat hierbij om tijd, ruimte en middelen. Daarbij kunt u denken aan:

  • Verlenging van de examentijd in verband met de specifieke beperking.
  • De aanvangstijd van het examen.
  • De inzet van ondersteuningsmiddelen zoals een daisy-speler of een reading-pen.
  • De inzet van een neutraal begeleider, een voorleeshulp of een tekenhulp.
  • Het gebruik  van een aparte examenruimte.

Een bijna volledige lijst van mogelijkheden om de omstandigheden waaronder het staatsexamen wordt afgenomen aan te passen. Onderstaande link verwijst naar een voorbeeldaanvraagformulier voor hulpmiddelen.

Voor verlenging van de examentijd kunnen onderstaande formulieren tot voorbeeld dienen.

Tip!
Overweeg de mogelijkheid om zowel de mondelinge als de schriftelijke examens te oefenen waarbij examensituaties kunnen worden nagebootst