Nieuwe scholen

Nieuwe scholen moeten de keuze maken met welke school (of scholen) zij de samenwerking aangaan. Ze zullen dan samen een stappenplan moeten maken.
Aan te raden is om bestaande stappenplannen van andere scholen als uitgangspunt te nemen.